Lễ Khai trương Công ty Cổ phần Truyền thông và Công nghệ VTC

Lễ Khai trương Công ty Cổ phần Truyền thông và Công nghệ VTC

Truyền thông và công nghệ hai lĩnh vực luôn song hành cùng nhau đã đem lại những thành tựu vượt bậc cho nhân loại – làm cho nền kinh tế, văn hóa, giải trí và điều kiện sinh sống của con người đang thay đổi và phát triển từng ngày. Sự ra đời của Công ty Cổ phần Truyền thông và Công nghệ VTC (VTC Co) với lễ khai trương được tổ chức trang trọng sáng ngày 28 tháng 7 năm 2019 cũng không nằm ngoài mục đích hòa nhập cùng sự phát triển ấy.

Giới thiệu về VTC Co

Với tâm huyết mong muốn cống hiến và đem lại những giá trị mới cho xã hội trong lĩnh vực truyền thông và công nghệ – Công ty Cổ phần Truyền thông và Công nghệ VTC đã ra đời để thực hiện sứ mệnh đó.